HD3

Carp Spirit HD3

Ak sa pozrieme na sety hlásičov pod 120 Eur, vybrať si nie je vôbec jednoduché. Ponuka takýchto signalizátorov je početná, ale väčšinou ide o modely, kto... Read More...