Defektívne čakanie


Poďme si niečo povedať o resete nadväzdcov. Čo to vlastne je? U nás som sa ešte nestretol s podobným pojmom ani myšlienkou, no medzi UK kaprármi sa o tomto pravidelne hovorí v spojitosti s rôznymi typmi nadväzcov. Ak sa nad touto problematikou zamyslíme, môžeme príjsť na to, že v tom niečo je a možno ste sa s týmto už aj stretli (hlavne ak máte veľa američanov vo vode, alebo pleskáčov). V jednoduchosti, ide o vlastnosť znovunastavenia nadväzca do efektívnej polohy po vyfúknutí kaprom, po neúspešnom zachytení sa háčika do tlamky, alebo aj rozvírenia vody okolo nástrahy rybami pri preskúmávaní dna, alebo vyplašení sa, prípadne väčšieho počtu hladných pleskáčov.

Možno to znie komplikovanie ale skúsim to vysvetliť. Všetky naše montáže majú určitý tvar s ktorým sú najefektívnejšie. Zvyčajne je to pekne narovnaná montáž s nadväzcom, s voľne sediacim boiliesom pri háčiku, poprípade s popkou, alebo wafterkou, ktorá sa nadnáša nad háčikom, na rozkrmenej ploche. Toto všetko pekne leží na dne kopírujúc kontúry primárne jazera, alebo aj mierne tečúcej rieky. Takto sme si to predstavili a navrhli ešte na brehu a teoreticky takto to vyzerá aj na dne, v tom najlepšom prípade. No niekedy sa stáva, že po niekoľkých hodinách, alebo aj dňoch sme bez záberu, aj keď si myslíme, že ryby na našom kŕmnom mieste sú. Pri niektorých typoch nadväzcov sa môže stať, že vplyvom prítomnosti rýb, alebo neúspešným zapichnutím sa háčika, sa nadväzec vráti do polohy, v ktorej je jeho efektivita na zachytenie sa takmer nulová.Je to problém väčšinou kombinovaných nadväzcov, pri ktorých je použitá jemná pletenka s tuhou „boom“ časťou. Príliš tažký olovený brok, alebo plastické olovo (možno aj viac kusov), ktoré neboli ideálne vybalansované s nástrahou, môže tento jav ešte zhoršiť. V takomto prípade sa môže stať, že po zodvihnutí nástrahy a následnom klesnutí na dno, môže tuhšia časť nadväzca „zaľahnúť“ tú jemnejšiu a tým pádom zruinovať prezentáciu a efektivitu rigu. Takisto sa stáva, že po vyfúknutí nástrahy, sa boilies na vlase otočí okolo háčiku a zablokuje mu hrot, napr. pri BlowBack Rig-u, ak je nástraha na príliš krátkom vlase, blízko k háčiku. Stretol som sa s týmto problémom aj pri Chod Rig-u, keď bol použitý bait screw s plus krúžkom a vtedy sa popka vedela otočiť na malom D-čku a zachytiť sa do oblúka háčika. Problémom je, že väčšinou takéto dvihnutie a vypľutie nástrahy ani nezaregistrujeme, keďže montáž s olovom sa možno ani nepohne.

Existujú však aj nadväzce, ktoré sú voči tomuto odolnejšie a majú oveľa lepší „reset“. Vačšinou sú to tie, ktoré sú vyviazané z tuhších materiálov, prípadne ich kombináciou. Napr. Stiff Rig, Hinged Stiff Rig, Ronnie Rig, ale aj KnotlessKnot Rig, Line Aligner Rig, z tuhšej pletenky. Samozrejme tu nám môže prispieť k eliminácii zamotania použitie popky, alebo balansovanej nástrahy. Určite je však najlepšie si nadväzec pred nahodením vyskúšat na brehu vo vode a skúsiť si nasimulovať nadvihnutie, alebo potiahnutie nástrahy a odsledovať jeho dopad. Na pohyb nadväzca samozrejme vplýva aj to, akú montáž sme si zvolili a takisto štruktúra dna konkrétnej vody. Preto je najlepšie zistiť si čo najviac informácií o danej lokalite a prispôsobiť náš systém jej okolnostiam. Toto je asi najpodstatnejšia vec na zefektívnenie lovu. V každom prípade, je dobré pri rybačkách, keď máme svoje montáže dlhšie vo vode bez záberu, mať na mysli aj túto možnosť. Každý problém totiž má svoje riešenie a tento takisto.